درباره ما:

آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد مهریاد درسال 1401 پس از اخذ مجوز های مربوطه از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در حرفه های امورمالی و بازرگانی ، خدمات آموزشی ، مدیریت صنایع و فناوری اطلاعات وگردشگری تاسیس گردید. هدف از تاسیس آموزشگاه مهریاد بالا بردن دانش مهارتی و فنی مهارت آموزان در قالب و بستر آموزشهای فنی و حرفه ای است که مهارت آموز پس از طی مراحل آموزشی در آموزشگاه مهریاد وشرکت در آزمونهای پایانی موفق به دریافت مدرک بین المللی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور میشود که دارای مزایا و امتیازات زیادی میباشد از جمله میتوان به موارد ذیل اشاره کرد

مزایای مدرک فنی و حرفه‌ای:

1. احتساب دوره های آموزشی به جای سابقه کاردر طرح طبقه بندی مشاغل
2. مدرک فنی و حرفه ای بیانگر مهارت انجام یک شغل یا حرفه بوده است که دارای اعتبار در بیش از 70 کشور عضو سازمان جهانی کار (ILO) است.
3. جذب بهتر و سریع تر در بازار کار داخل و خارج
4. امکان جذب سریع تر در شرکت ها و موسسات
5. امکان تدریس در آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه‌ای
6. دریافت کارت مربی گری
7. استفاده از تسهیلات وام خود اشتغالی
8. کسب وام مشاغل خانگی
9. دریافت پروانه کسب در مشاغل مرتبط
10. استفاده از مدرک فنی حرفه ای جهت صدور ویزا و مهاجرت
11. استفاده از مدرک سازمان آموزش فنی و حرفه ای در طرح سرباز ماهر در خدمت نظام وظیفه