كاربر ICDL شغلي است در حوزه فناوري اطلاعات . كه شامل شايستگي‌هاي به‌كارگيري سيسـتم، سيستم عامل كاربردي، كار با اينترنت، استفاده از سيستم عامل كاربردي ،اينترنت كاربردي ، واژه پردازي با Word ،كار بـا صـفحه گسترده Excel ،كار با پايگاه داده Access و ارائه مطلب باpoint Power مي‌باشد. اين شغل با كليـه مشاغلي كه كاربردي كامپيوتر و كاربري كامپيوتر را دارند در ارتباط است.

تعریف دوره كاربر ICDL

كاربر ICDL شغلي است در حوزه فناوري اطلاعات . كه شامل شايستگي‌هاي به‌كارگيري سيسـتم، سيستم عامل كاربردي، كار با اينترنت، استفاده از سيستم عامل كاربردي ،اينترنت كاربردي ، واژه پردازي با Word ،كار بـا صـفحه گسترده Excel ،كار با پايگاه داده Access و ارائه مطلب باpoint Power  مي‌باشد. اين شغل با كليـه مشاغلي كه كاربردي كامپيوتر و كاربري كامپيوتر را دارند در ارتباط است.

سر فصل های دوره صورت کلی

  • به‌كارگيري سيستم
  • سيستم عامل كاربردي
  • كار با اينترنت
  • استفاده از سيستم عامل كاربردي
  • اينترنت كاربردي
  • واژه پردازي با Word
  • كار با صفحه گسترده Excel
  • كار با پايگاه داده Access
  • ارائه مطلب با point P

ویژگی های شاخص دوره

اعطای مدرک بین المللی سازمان فنی و حرفه‌ای
احتساب دوره‌های آموزشی به جای سابقه کار در طرح طبقه‌بندی مشاغل
مدرک فنی و حرفه‌ای بیانگر مهارت انجام یک شغل یا حرفه بوده است که دارای اعتبار در بیش از 70 کشور عضو سازمان جهانی کار (ILO) است.
جذب بهتر و سریع تر در بازار کار داخل و خارج
امکان جذب سریع‌تر در شرکت ها و موسسات
امکان تدریس در آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای
دریافت کارت مربی‌گری
استفاده از تسهیلات وام خود اشتغالی
کسب وام مشاغل خانگی
دریافت پروانه کسب در مشاغل مرتبط
استفاده از مدرک فنی حرفه ای جهت صدور ویزا و مهاجرت
استفاده از مدرک سازمان آموزش فنی و حرفه ای در طرح سرباز ماهر در خدمت نظام وظیفه

مشاهده محتوای دوره
مشاهده بیشتر

نظرات