در این دوره به‌کارگیری مفاهیم و ابزارها در آموزش‌های الکترونیکی - اجرای دوره آموزشی الکترونیکی - تولید محتوای آموزشی - پشتیبانی از یادگیرندگان دوره الکترونیکی - ارزشیابی و نظارت بر آموزش در یادگیری الکترونیکی پرداخته می شود.

سر فصل های دوره به صورت کلی

  • به‌کارگیری مفاهیم و ابزارها در آموزش‌های الکترونیکی
  • اجرای دوره آموزشی الکترونیکی
  • تولید محتوای آموزشی
  • پشتیبانی از یادگیرندگان دوره الکترونیکی
  • ارزشیابی و نظارت بر آموزش در یادگیری الکترونیکی
مشاهده بیشتر

نظرات