در این دوره دانش، مهارت و نگرش لازم جهت انجام کار برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم‌افزار MSP در محیط‌‍‌ها و شرایط گوناگون بصورت موثر و کارا بر اساس استانداردهای محیط کار و مراحل کاری فوق می‌باشد.

معرفی دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MSP (Microsoft Project)

در این دوره دانش، مهارت و نگرش لازم جهت انجام کار برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم‌افزار MSP در محیط‌‍‌ها و شرایط گوناگون بصورت موثر و کارا بر اساس استانداردهای محیط کار و مراحل کاری فوق می‌باشد.

سر فصل های دوره به صورت کلی

  • انجام تنظیمات اولیه و ايجاد تقويم کاری
  • طرح ریزی پروژه
  • تخصیص و تنظیم منابع
  • پیگیری پیشرفت پروژه
  • مدیریت ارزش حاصله (Earned Value Management)
  • سازماندهی اطلاعات پروژه
  • کار با نماهای نرم افزار
  • گزارش‌گیری از پروژه
مشاهده بیشتر

نظرات