اين دوره شامل دانش، مهارت و نگرش لازم جهت انجام کار مقاله نويسي حرفه ای در محیطها و شرايط گوناگون به طور موثر و کارا بر اساس استانداردهای محیط کار و مراحل کاری ميباشد

معرفی دوره مقاله نویسی

اين دوره شامل دانش، مهارت و نگرش لازم جهت انجام کار مقاله نويسي حرفه ای در محیطها و شرايط گوناگون به طور موثر و کارا بر اساس استانداردهای محیط کار و مراحل کاری ميباشد

سر فصل های دوره به صورت کلی

  • توانایی تمامی اصول و چارچوب‌ها
  • توانایی تمامی نکات مهم مقاله نویسی
  • توانایی ارتقاء جایگاه علمی
مشاهده بیشتر

نظرات