مشاهده همه 8 نتیجه

راهنمای محلی بومی

تلفیقی
راهنماي محلي بومي شغلي از رشته گردشگري در حوزه خدمات مي باشد كه داراي شایستگي هایي شامل: بكارگيري تعاریف و مفاهيم راهنماي بومي محلي ، تبيين جاذبه هاي تاریخي بومي، تبيين جاذبه هاي فرهنگي بومي، تبييين جاذبه هاي طبيعي بومي مي باشد و با استاندارد راهنماي محلي در ارتباط است.
دوره تلفیقی (حضوری - مجازی)
1,300,000 تومان

راهنمای عمومی گردشگری

تلفیقی
راهنمای عمومی گردشگری شغلی از حوزه گردشگری است که دارای شایستگی های: کلیات و مفاهیم گردشگری, بررسی ویژگی های جغرافیایی ایران, بررسی ویژگی های تاریخی ایران, بررسی ویژگی های فرهنگی و ارتباط آن با مردم شناسی, بررسی روحیات ملل, بررسی صنایع دستی و معماری ایران از دیدگاه گردشگری , سخنوری و فن بیان, الگوهای رفتاری بین المللی, قوانین و مقررات مرتبط با صنعت گردشگری, بررسی مذاهب گوناگون, سازماندهی و اجرای تورهای گردشگری است و با استانداردهای راهنمای موزه- راهنمای محلی و راهنمای طبیعت گردی در ارتباط است.
دوره تلفیقی (حضوری - مجازی)
1,400,000 تومان

راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)

تلفیقی
راهنمای طبیعت گردی(اکوتوریسم) شامل کار هایی همچون شناخت اکوسیستم، مفاهیم و اصول گردشگری مبتنی بر طبیعت(اکوتوریسم)، شیوه استقرار زندگی در طبیعت، شناخت حیات وحش، تشخیص غار ها ، کوهها و زمین شناسی، شناخت انواع اقلیم و آب و هوا، شناخت گونه های گیاهی ایران، شناخت ورزش های مرتبط با طبیعت، عکاسی و فیلمبرداری در طبیعت، شناخت ورزش های مرتبط با طبیعت و شناخت مجموعه قوانین و مقررات محیط زیست می باشد.
دوره تلفیقی (حضوری - مجازی)
1,290,000 تومان

راهنمای موزه

تلفیقی
راهنمای موزه شغلی از حوزه گردشگری است که دارای شایستگی های : مفاهیم و تاریخچه موزه- کلیات و ساختار موزه- وظایف و عملکرد موزه- موزه های ایران و جهان- فنون موزه داری- بازاریابی موزه و طراحی موزه می باشد و با مشاغلی چون : راهنمای عمومی گردشگری – راهنمای محلی – راهنمای تخصصی فرهنگی در ارتباط می باشد.
دوره تلفیقی (حضوری - مجازی)
1,350,000 تومان

راهنمای گردشگری فرهنگی

تلفیقی
راهنمای گردشگری فرهنگی شغلی از حوزه گردشگری است که دارای شایستگی های : تعاریف و مفاهیم پایه میراث فرهنگی – بررسی رابطه فرهنگ و مذهب –بررسی رابطه فرهنگ و اقلیم – استفاده از زبان گویش و ادبیات محلی در گردشگری فرهنگی – کاربرد موسیقی سنتی درگردشگری فرهنگی – بررسی جشن ها و مدیریت آن در فرهنگ – بررسی رابطه فرهنگ و بازیهای محلی – بررسی رابطه فرهنگ و صنایع دستی – بررسی رابطه فرهنگ و غذاهای بومی و محلی –برنامه ریزی و اجرای بسته سفر گردشگری فرهنگی است و با مشاغلی چون: راهنمای عمومی گردشگری – راهنمای محلی و راهنمای موزه در ارتباط است.
دوره تلفیقی (حضوری - مجازی)
1,360,000 تومان

راهنمای گردشگری سلامت

تلفیقی
راهنمای گردشگری سلامت شغلی از حوزه گردشگری است که دارای شایستگی های : مفاهیم گردشگری سلامت – وظایف راهنمای گردشگری سلامت- برقراری ارتباط راهنمای گردشگری سلامت با نهادهای ذیربط – سازماندهی و برنامه ریزی گردشگری سلامت در ایران و جهان و کاربرد قوانین و مقررات خدمات گردشگری سلامت می باشد و با مشاغلی چون راهنمای طبیعت گردی در ارتباط است.
دوره تلفیقی (حضوری - مجازی)
1,290,000 تومان

کارآفرينی در گردشگری

تلفیقی
کارآفريني در گردشگری شايستگي است از حوزه گردشگری که شامل کارهايي از قبيل: تبيين مفاهيم پايه ای کارآفريني در گردشگری ، ايده يابي و کاربرد خالقيت در گردشگری ، چگونگي استفاده از فرصت های موجود در حوزه گردشگری ، کاربرد مدل کسب و کار در گردشگری ، کاربرد قوانين ثبت شرکت ها ، کاربرد برند در صنعت گردشگری ، بررسي نقش بازاريابي و تبليغات در صنعت گردشگری مي باشد.
دوره تلفیقی (حضوری - مجازی)
1,550,000 تومان

مدیر تور گردشگری

تلفیقی
مدير تور شغلي از حوزه گردشگري است كه داراي شايستگي‌هايي از قبيل درک مفاهيم صنعت گردشگري ، مديريت منابع انساني ، بررسي ارتباطات و انگيزش، بررسي بازارهاي هدف و آميخته بازاريابي ، برنامه‌ريزي تورهاي داخلي و خارجي ، قيمت‌گذاري انواع بسته‌هاي تور مي‌باشد. مدیر تور گردشگری فردی است که توانایی برنامه‌ریزی، زمان‌بندی، قیمت‌گذاری و اجرای تورهای داخلی و تورهای خارجی را داراست.
دوره تلفیقی (حضوری - مجازی)
1,550,000 تومان